Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Pan Zachariasz Szachowicz

Zawartość

Rada Miasta Bielsk Podlaski Uchwałą Nr XLV/256/09 z dnia 15 grudnia 2009 roku nadała nieżyjącemu Panu Zachariaszowi Szachowiczowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bielsk Podlaski jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania.

Zachariasz Szachowicz - syn Tadeusza i Marii, urodził się 18 września 1911 roku w Topczewie. Zmarł 6 maja 2009 roku w Bielsku Podlaskim

W latach 1915 - 1920 przebywał wraz z rodzicami na uchodźstwie w Rosji (na tzw. bieżeństwie). Po powrocie z Rosji zamieszkali ponownie koło Topczewa w swoim gospodarstwie rolnym. Po sześciu latach Jego rodzice przenieśli się do Bielska Podlaskiego, gdzie od 1 marca 1926 roku zamieszkali przy ul. Brańskiej.

W Bielsku Podlaskim Zachariasz Szachowicz rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej Nr 1, gdzie w ciągu czterech lat ukończył siedem klas. Dalszą naukę kontynuował w średniej szkole technicznej w Białymstoku, otrzymując w 1932 roku tytuł technika budowlanego.

Po ukończeniu szkoły przez długi czas nie mógł uzyskać stałego zatrudnienia - wykonywał jedynie zlecenia dorywcze. Latem 1936 roku silna wichura złamała hełm wieży bielskiego Ratusza - na zlecenie Burmistrza Miasta Alfonsa Erdmana wraz z dwoma pracownikami ustawił nowy szczyt wieży. Bardzo dobre wywiązanie się ze zleconej pracy, spowodowało zatrudnienie w drugiej połowie 1936 roku Zachariasza Szachowicza przez Burmistrza A. Erdmana. W latach 1936 - 1938 jako kierownik budowy prowadził budowę Domu Ludowego im. Józefa Piłsudskiego przy ul. 3-go Maja.

Po wybuchu II wojny światowej w okresie 1940 - 1941 pracował na terenie Brańska (kierował m.in. nadbudową piętra hali targowej), zaś w latach 1941 - 1944 został skierowany przez Niemców do pracy w dziale gospodarczo - technicznym Miasta Bielsk Podlaski.

Po zajęciu w dniu 30 lipca 1944 roku przez wojska radzieckie Bielska Podlaskiego Zachariasz Szachowicz był zaangażowany w prace nad odbudową miasta ze zniszczeń oraz upamiętnieniem ofiar wojny. W dniu 11 sierpnia 1944 roku utworzono Zarząd Miejski, w skład, którego powołany został na funkcję technika miejskiego. Następnie pracował w Komunalnym Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym w Bielsku Podlaskim, które w późniejszych latach zostało przekształcone w Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych. W latach sześćdziesiątych pracował w Hajnowskich Zakładach Przemysłu Drzewnego w Hajnówce, zaś w latach siedemdziesiątych w Rejonie Energetycznym w Bielsku Podlaskim.

Zachariasz Szachowicz był wieloletnim radnym Miejskiej Rady Narodowej w Bielsku Podlaskim oraz radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku.

Zachariasz Szachowicz był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski Ludowej oraz m.in. odznaką Zasłużony Białostocczyźnie. Ponadto dwukrotnie otrzymał order św. Marii Magdaleny.

KALENDARIUM
WAŻNIEJSZYCH PRAC I DZIAŁAŃ PANA ZACHARIASZA SZACHOWICZA

 1. maj 1935 rok - zbudowanie w kościele Narodzenia NMP na zlecenie dziekana ks. Antoniego Beszty Borowskiego katafalku dla uczczenia śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego;
 2. lipiec 1936 rok - naprawa na zlecenie Burmistrza Alfonsa Erdmana złamanego hełmu wieży ratuszowej;
 3. 1936 - 1938 - jako kierownik budowy prowadził budowę Domu Ludowego im. Józefa Piłsudskiego wraz z kinem Znicz przy ul. 3 Maja (uchwała Rady Miasta o budowie z 1935 roku);
 4. sierpień 1943 roku - uratowanie dzwonów z kościołów i cerkwi bielskich, które Niemcy zamierzali wywieźć w celu przetopienia na złom;
 5. 1943 - 1944 - wspierał poprzez zapewnienie materiałów budowlanych remonty: cerkwi w Ploskach, kościoła w Klichach oraz pracował przy utwardzeniu placu przy kościele p.w. Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim;
 6. sierpień 1944 rok - naprawa wschodniej ściany cerkwi p.w. Narodzenia NMP przy ul. Jagiellońskiej (razem ze stolarzami: Onufrym Szulewiczem i Aleksym Malko);
 7. druga połowa 1944 roku - odbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki - jako kierownik budowy;
 8. 30 czerwca - 14 lipca 1945 roku - był członkiem społecznego komitetu budowy pomnika: Ofiarom barbarzyństwa 15 VII 1943r. na cmentarzu przy ul. Wojska Polskiego oraz zaprojektował i kierował budową tego Mauzoleum;
 9. 14 - 15 lipca 1945 roku - brał udział w ekshumacji w Lesie Pilickim 49 osób rozstrzelanych 15 lipca 1943 roku przez Niemców;
 10. sierpień 1945 rok - współorganizował ochotniczy wyjazd mieszkańców Bielska do Warszawy i brał udział w kilkunastoosobowej grupie bielszczan pracujących przy jej odgruzowywaniu w ramach akcji Cały kraj odbudowuje swoją stolicę;
 11. zaprojektował pomnik (obelisk) wzniesiony w miejscu straceń w Lesie Pilickim;
 12. grudzień 1947 rok - był jednym z dwóch projektantów cmentarza żołnierzy radzieckich przy ul. Wojska Polskiego oraz kierował pracami ekshumacyjnymi żołnierzy radzieckich w mieście i bezpośredniej okolicy, a także dokumentował tożsamość ekshumowanych żołnierzy z terenu miasta oraz z obszaru całego powiatu bielskiego (dzięki dokumentom Pana Z. Szachowicza w 1960 roku matka Piotra Karpina odnalazła grób syna, a w 1984 roku siostra odnalazła grób Michała Dejneka). Zaprojektował także pomnik (obelisk) na tym cmentarzu;
 13. 1948 rok - budowa budynku Szkoły Powszechnej Nr 2 przy ul. 11 Listopada - jako kierownik budowy;
 14. 1947 - 1951 rok - zaprojektował i kierował budową pierwszego budynku Straży Pożarnej przy ul. Poniatowskiego;
 15. 1956 -1960 - jako radny Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku brał czynny udział w staraniach o zatwierdzenie przez Ministerstwo Zdrowia inwestycji - budowy w Bielsku szpitala powiatowego;
 16. początek lat 70-tych - wykonał projekt przewiezienia i rekonstrukcji cerkwi z południa Polski oraz nadzorował pracę przy jej ponownym złożeniu we wsi Rajsk;
 17. listopad 1974 rok - brał udział jako pracownik Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski w usuwaniu wielkiej awarii - załamania się pod ciężarem lodu ponad 2 tysięcy słupów energetycznych oraz awarii wielu stacji transformatorowych na terenie powiatu bielskiego;
 18. 1979 rok - zaprojektował (społecznie) budynek Rejonu Energetycznego w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada oraz uczestniczył w jego budowie jako kierownik budowy;
 19. początek lat 80-tych - wykonał inwentaryzację i projekt odrestaurowania kaplicy-grobowca płk Mikołaja Ehrna na bielskim cmentarzu;
 20. 1983 rok - zaprojektował wystrój sal katechetycznych w nowej plebanii parafii p.w. św. Archanioła Michała oraz wykonał projekt ogrodzenia posesji parafii od ul. A. Mickiewicza;
 21. 1989 rok - współpracował przy projektowaniu i rozbudowie części ołtarzowej cerkwi św. Archanioła Michała w Bielsku Podlaskim;
 22. 1992/1993 rok - zaprojektowanie sztandaru 2 Pułku Ułanów Spieszonych Armii Krajowej zorganizowanego w maju 1944 roku (J. Domański, W. Andrzejczuk)
 23. ok. 1995 - 1998r. - wykonał projekt i był osobiście zaangażowany w budowę kaplicy św. Mikołaja przy Zespole Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza;
 24. 1995 rok - wykonał projekt cerkwi w Widowie;
 25. 1997 rok - wykonał projekt cerkwi w Szastałach;
 26. koniec lat 90-tych XX wieku - wykonał projekt pomnika Pamięci Pomordowanych 30 Furmanów na cmentarzu wojskowym przy ul. Wojska Polskiego.

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Dominika

Norbert

Paulina

06

wtorek

czerwiec 2023

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Czerwiec 2023

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Video

Więcej filmów
Bielsk Podlaski - Podsumowanie roku 2019
Filmowe podsumowanie roku 2019 w Bielsku Podlaskim
Filmowe podsumowanie roku 2019 zaprezentowane podczas spotkania noworocznego Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego 16 stycznia 2020 r. Produkcja - TV Podlasie.
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Kwiecisty Bielsk Podlaski 2019
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę