Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Zawartość

Logo "informacja"
01-07-2019

Przyszłość Bielska zależy od każdego mieszkańca. Ankieta i fiszka.

Burmistrz Miasta serdecznie zaprasza do aktywnego udziału w tworzeniu programu „Rozwój Lokalny Miasta Bielsk Podlaski”.

Aby umożliwić mieszkańcom wyrażenie opinii, Urząd Miasta przygotował zamieszczoną poniżej, anonimową ankietę. Wypełnienie ankiety ułatwi ustalenie co należy zrobić, żeby w Bielsku Podlaskim żyło się lepiej, a nasze miasto było atrakcyjnym miejscem do mieszkania, pracy i wypoczynku.

Odpowiedzi na zadane pytania zostaną przeanalizowane, a  następnie wykorzystane podczas tworzenia wniosku do programu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pod nazwą „Rozwój Lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2020. Nabór jest skierowany do polskich gmin posiadających status miasta, znajdujących się na liście 255 miast wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jako miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze. Na liście tej znalazł się również Bielsk Podlaski.

Dofinansowanie projektu wynosi od 3 do 10 milionów euro brutto. Poziom dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, z tego 60% można przeznaczyć na inwestycje, a 40% kosztów kwalifikowanych na tzw. „działania miękkie”.

Realizacja projektu musi wynikać z analizy potrzeb miasta i odpowiadać na zdiagnozowane problemy. W związku z tym przeprowadzane są wśród mieszkańców badania ankietowe, dotyczące funkcjonowania miasta we wskazanych w Programie obszarach: środowiskowym, społecznym, gospodarczym, przestrzennym, instytucjonalnym, kulturowym. Pytania dotyczą występowania oraz nasilenia problemów w różnych wymiarach na terenie Bielska Podlaskiego.

Ankieta powinna dać odpowiedź na pytanie: Co należy zrobić, aby w Bielsku Podlaskim żyło się lepiej, a miasto było atrakcyjnym miejscem do mieszkania, pracy i odpoczynku?

Wypełnienie ankiety w formie elektronicznej to tylko chwila. Można ją znaleźć pod poniższym linkiem:

ANKIETA
(kliknij)

 

Niezwykle pomocne podczas przygotowywania programu będzie też wypełnienie przez mieszkańców fiszki projektowej programu ,,Rozwój Lokalny Miasta Bielsk Podlaski” i zaproponowanie przedsięwzięć, które można byłoby uwzględnić w Programie Rozwoju Lokalnego. Przedsięwzięcia mogą być zarówno przedsięwzięciami inwestycyjnymi jak i nie inwestycyjnymi tzw. ,,miękkimi”. Przedsięwzięcia powinny odpowiadać na zdiagnozowane problemy i zmierzać do poprawy życia mieszkańców naszego miasta. Fiszka w formie edytowalnej jest dostępna pod poniższym linkiem:

FISZKA PROJEKTOWA
(kliknij)

 

Ankieta oraz fiszka projektowa programu ,,Rozwój Lokalny Miasta Bielsk Podlaski” będą udostępnione także w formie papierowej w biurze podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ul. Mikołaja Kopernika 1 (na parterze, tuż przy wejściu głównym, w pokoju nr 16).

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Andrzej

Henryk

Mariusz

19

środa

styczeń 2022

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Styczeń 2022

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Video

Więcej filmów
Bielsk Podlaski - Podsumowanie roku 2019
Filmowe podsumowanie roku 2019 w Bielsku Podlaskim
Filmowe podsumowanie roku 2019 zaprezentowane podczas spotkania noworocznego Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego 16 stycznia 2020 r. Produkcja - TV Podlasie.
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Kwiecisty Bielsk Podlaski 2019
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę