Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Deklaracja dostępności

Zawartość

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd miasta Bielsk Podlaski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

Data publikacji strony internetowej: 2015-03-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • zostały wytworzone w innych instytucjach.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-03.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie własnej samooceny.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • widoczny fokus,
  • wyróżnienie odnośników.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Urszulą Gościk, referat Organizacyjno-Gospodarczy, or@bielsk-podlaski.pl, tel. +48 85 731 81 44.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd Miasta Bielsk Podlaski zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Urząd Miasta Bielsk Podlaski zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku, gdy Urząd Miasta Bielsk Podlaski odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna oraz informacyjno - komunikacyjna

Wejście do budynku Urzędu Miasta Bielsk Podlaski usytuowane jest od ul. Kopernika 1.

Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną.

Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków z poręczami, które umożliwiają swobodne wejście do budynku. Schody zewnętrzne zostały oznakowane poziomymi, kontrastowymi pasami antypoślizgowymi. Do budynku prowadzą drzwi dwuskrzydłowe automatycznie rozsuwane.

Obok budynku urzędu znajduje się parking samochodowy. Na parkingu wyznaczono jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Po wejściu do budynku za pierwszymi drzwiami po lewej stronie znajduje się biuro podawcze, które pełni również funkcje punktu informacyjnego. W wyposażeniu urzędu znajduje się urządzenie dla osób niewidomych i słabowidzących – „Step-Hear”. Jest to systemem udźwiękowienia otoczenia, informacji i orientacji umiejscowiony na każdej z czterech kondygnacji urzędu. Umożliwia osobom niewidomym i słabowidzącym poruszanie się oraz samodzielne odnajdowanie miejsc docelowych na poszczególnych piętrach urzędu za pomocą komunikatów głosowych. Piloty do tego urządzenia znajdują się w Biurze Podawczym.

W urzędzie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Usługa może być dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych. Dodatkowo pracownica biura podawczego posiada na poziomie podstawowym umiejętności komunikacji językiem migowym.

W budynku jest winda zapewniająca dostęp do wszystkich kondygnacji budynku. Kabina windowa wyposażona jest w przyciski oznaczone alfabetem Braille’a, wyświetlacze piętrowe i komunikator głosowy o lokalizacji windy na poszczególnych kondygnacjach urzędu.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Stopnie schodów wewnętrznych oznakowane zostały pasami żółtymi, poziomymi, kontrastowymi o chropowatej powierzchni.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Wiktor

Inga

Ignacy

28

wtorek

maj 2024

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Maj 2024

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Video

Więcej filmów
Bielsk Podlaski - Podsumowanie roku 2019
Filmowe podsumowanie roku 2019 w Bielsku Podlaskim
Filmowe podsumowanie roku 2019 zaprezentowane podczas spotkania noworocznego Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego 16 stycznia 2020 r. Produkcja - TV Podlasie.
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Kwiecisty Bielsk Podlaski 2019
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę