Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Wykaz aktów prawa miejscowego

Zawartość

Uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski dotyczące zasad funkcjonowania nowego systemu:

Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 323/20 z dnia 2020-12-22 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Miasta Bielsk Podlaski

Uchwała Rady Miasta XXXI/243/20 z dnia 2020-12-29 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym

Uchwała Rady Miasta XXXI/244/20 z dnia 2020-12-29 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Rady Miasta XXVII/216/20 z dnia 2020-09-29 w sprawie zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta Bielsk Podlaski

Uchwała Rady Miasta XXVII/217/20 z dnia 2020-09-29 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

Uchwała Rady Miasta Nr XVI/140/19 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała Rady Miasta Nr VII/70/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta Bielsk Podlaski

Uchwała Rady Miasta Nr VI/59/19 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

Uchwała Rady Miasta Nr XLVI/384/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów

Uchwała Nr XX/167/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Alina

Aneta

Justyna

16

niedziela

czerwiec 2024

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Czerwiec 2024

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Video

Więcej filmów
Bielsk Podlaski - Podsumowanie roku 2019
Filmowe podsumowanie roku 2019 w Bielsku Podlaskim
Filmowe podsumowanie roku 2019 zaprezentowane podczas spotkania noworocznego Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego 16 stycznia 2020 r. Produkcja - TV Podlasie.
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Kwiecisty Bielsk Podlaski 2019
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę