Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Kierownictwo Urzędu

Zawartość

 

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
Jarosław Borowski

 

 

 

 

 

Urodzony w Bielsku Podlaskim

W latach 1991-1996 - studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – zakończone z wyróżnieniem, kierunek business administration (magister ekonomii). 

W latach 2008-2009 - studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie - Zarządzanie Wartością Klienta - zakończone z oceną celującą. 

2010 - ukończony certyfikatem kurs audytora wewnętrznego wg ISO 9001.

1.11.1995 – 23.12.2013 – DanWood sp. z o.o. (wcześniej UNIBUD SA, Budimex Danwood sp. z o.o.) w Bielsku Podlaskim.

 • początkowo zatrudniony na stanowiskach – specjalista ds. promocji, specjalista ds. marketingu, specjalista ds. inwestycji kapitałowych, kierownik działu marketingu oraz kierownik działu ekonomicznego,
 • 1.03.2006 – 30.06.2006 - p.o. kierownika oddziału rynku brytyjskiego,
 • 1.07.2006 – 1.02.2007- specjalista ds. marketingu,
 • 2.02.2007 – 31.12.2007 kierownik oddziału rynku brytyjskiego,
 • 1.01.2008 – 30.06.2010 - kierownik działu sprzedaży,
 • od 1.07.2010 - pełnomocnik Zarządu do spraw zarządzania jakością i kontroli wewnętrznej.

 Pracując na różnych stanowiskach odpowiedzialny był m.in. za:

 • wprowadzanie spółki do obrotu publicznego (przygotowanie prospektu emisyjnego, kontakty z regulatorami rynku, inwestorami instytucjonalnymi i indywidualnymi),  a po fuzji z Budimex SA za wycofanie spółki z obrotu publicznego,
 • przygotowanie kampanii reklamowych produktów firmy, opracowywanie materiałów reklamowych i promocyjnych, organizację imprez targowych w różnych krajach,
 • zarządzanie kilkumilionowymi budżetami reklamowymi w różnych krajach,
 • organizację zewnętrznej sieci sprzedaży na terenie Polski, Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz reprezentowanie firmy na terenie tych państw,
 • prowadzenie szkoleń dla sprzedawców zewnętrznych z profesjonalnej sprzedaży domów,
 • ustalanie polityki cenowej oraz rabatowej,
 • analizy ekonomiczne, badania rynkowe (prowadzone samodzielnie i zlecane na zewnątrz)
 • nadzór nad systemem jakości ISO 9001 w firmie (nadzór nad dokumentacją, prowadzenie audytów wewnętrznych, organizacja i przygotowanie firmy do  audytu zewnętrznego)

Od listopada 2010 r. do 19 grudnia 2013 r. – radny Rady Miasta Bielsk Podlaski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Finansów i Budżetu Miasta oraz członek Społecznej komisji Mieszkaniowej.

Od 30 grudnia 2013 r. do 30 listopada 2014 r. pełnił Funkcję Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.

1 grudnia 2014 r. objął obowiązki Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.

 

 

         

Zastępca Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Bożena Teresa Zwolińska,
z domu Grodzka

 

 

 

 

Urodzona w 1958 r. w Bielsku Podlaskim.

Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim.

Wykształcenie wyższe magisterskie:

 • na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie; ukończenie studiów – 1981 r.; rok uzyskania dyplomu -1982
 • na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku; rok uzyskania dyplomu – 1996

Wykształcenie uzupełniające:

 • ukończona aplikacja prokuratorska, zakończona zdanym egzaminem prokuratorskim – 1998 r.
 • uprawnienia pedagogiczne do nauczania przedmiotów zawodowych – 2005 r.,
 • dyplom Ministra Skarbu Państwa, potwierdzający złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa – 2008 r.,
 • liczne kursy i szkolenia z zakresu ekonomii w powiązaniu z prawem budżetowym i finansowym.

Praca zawodowa:

Przeszła wszystkie szczeble awansu zawodowego poczynając od stażysty, referenta, inspektora, specjalisty, kierownika, naczelnika, skarbnika powiatu bielskiego, aż po funkcję  zastępcy burmistrza.

Pracowała w:

 • Miejskim Zespole Administracyjnym Szkół w Lublinie – ponad 5 m-cy na stanowiskach stażysty, referenta,
 • Lubelskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Lublinie – ponad 1 rok 3 m-ce jako starszy referent ds. księgowości;
 • Banku Gospodarki Żywnościowej w Białymstoku, Oddział w Bielsku Podlaskim - około 17 lat:

» w Wydziale Księgowości – inspektor,
» w Wydziale Kredytów – specjalista,
» w Zespole Wierzytelności Trudnych – kierownik,
» w Wydziale Kredytów i Wierzytelności Trudnych - Naczelnik

 • Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim – 16 lat na stanowisku Skarbnika Powiatu,
 • od 1 stycznia 2015 r. pełni funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.

Praca społeczna w:

 • Radzie Miasta Bielsk Podlaski w latach 2006–2014 jako radna, w tym w latach 2010 – 2014 – jako Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Bielsk Podlaskim,
 • Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim, w tym w latach 2011–2014 – jako jej przewodnicząca,
 • Chrześcijańsko Demokratycznym Stowarzyszeniu Nasze Podlasie,
 • Stowarzyszeniu Pomocy Serce Ludzi Ziemi Bielskiej w Bielsku Podlaskim.

 

 

               
                                 

Sekretarz Miasta Bielsk Podlaski
Tamara Korycka

 

 

 

 

Wieloletni pracownik oświaty. W latach 2001-2011 wicedyrektor Gimnazjum nr 2, a następnie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim. 

Od 2011 r. – Sekretarz Miasta Bielsk Podlaski.

Ukończyła studia humanistyczne – filologię rosyjską oraz germanistykę, kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania w oświacie, a w 2013 r. z wynikiem celującym studia podyplomowe dla sekretarzy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

                
                              

          

Skarbnik Miasta Bielsk Podlaski
Anna Szkoda

 

 

 

Wykształcenie:

 • 1987-1992 – studia na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka na Wydziale Finansów i Statystyki  Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wraz z uzyskaniem dyplomu magistra ekonomii
 • 1987-1992 – Studium Pedagogiczne w Centrum Pedagogicznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • 2001-2002 – studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej w zakresie Nowoczesnej Rachunkowości Finansowej i Zarządczej
 • 2012 – studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie Rachunkowości Według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Umiejętności zawodowe:

 • Dyplom Nr 6166/2014 wydany przez Ministra Skarbu Państwa, potwierdzający złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa
 • Certyfikat księgowy nr 63828/2013 potwierdzający kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Certyfikat PRINCE2 Foundation potwierdzający znajomość metodyki skutecznego zarządzania projektami

Praca zawodowa:

Długoletnie doświadczenie zawodowe w księgowości, finansach i bankowości, doświadczenie we współpracy z klientami, a także w jej planowaniu i koordynowaniu.

 • 1992-1994 – OMEGA Spółka z o.o. w Bielsku Podlaskim, Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych
 • 1994-2010 – Bank PEKAO S.A. w Warszawie ul. Grzybowska 53/57, Oddział w Bielsku Podlaskim ul. Adama Mickiewicza 55, Koordynator Sekcji Doradców Klientów Biznesowych/Starszy Doradca Klientów Biznesowych
 • 2010-2014 – POLBUD Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim, Główny Księgowy
 • 2014-2015 – POLBUD Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej, Główny Księgowy
 • 2015 – HANBUD Henryk Pruszyński, Główny Księgowy
 • od 1 czerwca 2015 r. – Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Skarbnik Miasta

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Wiktor

Inga

Ignacy

28

wtorek

maj 2024

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Maj 2024

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Video

Więcej filmów
Bielsk Podlaski - Podsumowanie roku 2019
Filmowe podsumowanie roku 2019 w Bielsku Podlaskim
Filmowe podsumowanie roku 2019 zaprezentowane podczas spotkania noworocznego Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego 16 stycznia 2020 r. Produkcja - TV Podlasie.
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Kwiecisty Bielsk Podlaski 2019
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę