Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Zawartość

Agnieszka Olender w Bielsku Podlaskim
09-06-2017

Rewitalizacja: wspólnie poprawmy jakość naszego życia

Miasto Bielsk Podlaski przygotowuje Lokalny Program Rewitalizacji. Ma on za zadanie zaktywizować mieszkańców, podnieść ich standard życia, pomóc w rozwiązaniu problemów społecznych i gospodarczych, a także pozwolić na pozyskanie dodatkowych środków na inicjatywy i inwestycje poprawiające atrakcyjność i funkcjonalność przestrzeni miejskiej.

Pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące tego programu, z udziałem mieszkańców oraz przedstawicieli instytucji, służb i organizacji, odbyło się we czwartek 8 czerwca 2017 r. w Bielskim Domu Kultury. W jego trakcie ideę programu przybliżyły gościom Zastępca Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Bożena Teresa Zwolińska i przedstawicielka konsorcjum realizującego projekt Agnieszka Olender z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski to szereg działań na rzecz społeczności lokalnej prowadzonych przez samorząd wspólnie z mieszkańcami. Ich celem ma być podwyższenie jakości życia w mieście. Mogą to być działania związane z poprawą infrastruktury, warunków życia mieszkańców, pobudzaniem aktywności społecznej czy zagospodarowaniem wspólnej przestrzeni.

Przygotowanie dobrego programu może zaowocować pozyskaniem przez Miasto Bielsk Podlaski środków finansowych na jego realizację. Źródłami finansowania będą: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-20 (89%), Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podlaskiego (10%) oraz konkurs dotacji na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji (1%). Atutem Bielska podczas procesu pozyskiwania środków będzie fakt, że nasze miasto ma status ośrodka subregionalnego w województwie podlaskim.

Z programu, oprócz Miasta, będą mogli również skorzystać mieszkańcy Bielska Podlaskiego, w tym osoby zamieszkujące obszar objęty rewitalizacją (wstępna mapa obszaru dostępna jest w załączniku poniżej), właściciele i użytkownicy nieruchomości znajdujących się na tym obszarze (w tym spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe), a także podmioty prowadzące lub planujące prowadzenie tam działalności gospodarczej lub społecznej.

Agnieszka Olender podkreślała, że rewitalizacji nie można rozumieć w kategorii samego planu remontów czy odbudowy obiektów miejskich, ponieważ musi ona łączyć trzy aspekty: urbanistyczny (inwestycje), ekonomiczny (rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy) oraz społeczny (aktywizacja mieszkańców i integracja społeczności). Elementem przygotowywanego projektu jest partycypacja społeczna zakładająca aktywny udział mieszkańców w konsultacjach społecznych oraz specjalnie powołanych do tego celu grupach roboczych. Do przygotowania programu niezbędny jest aktywny udział samych mieszkańców, dlatego sukcesem pierwszego spotkania była spora frekwencja bielszczan i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Do pomocy w przygotowywaniu i realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski nadal można się włączyć. Zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji – pomysłów, które będą mogły zostać uwzględnione w Programie. Można to zrobić przy pomocy fiszki projektowej, dostępnej w załączniku poniżej. (Formularz będzie także dostępny w Urzędzie Miasta przy ul. Kopernika 1 w pokoju nr 211.)

Realizatorzy projektu zaplanowali szereg spotkań tematycznych, spacerów badawczych, warsztatów planistycznych i wydarzeń w przestrzeni miejskiej. Będziemy o nich informować na bieżąco w serwisie internetowym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w zakładce „Rewitalizacja”. Tam też można znaleźć materiały robocze projektu, które służą do aktywnego w nim udziału.

 

REWITALIZACJA

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Wiktor

Inga

Ignacy

28

wtorek

maj 2024

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Maj 2024

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Video

Więcej filmów
Bielsk Podlaski - Podsumowanie roku 2019
Filmowe podsumowanie roku 2019 w Bielsku Podlaskim
Filmowe podsumowanie roku 2019 zaprezentowane podczas spotkania noworocznego Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego 16 stycznia 2020 r. Produkcja - TV Podlasie.
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Kwiecisty Bielsk Podlaski 2019
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę