Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

"Budowa składowiska odpadów stałych na gruntach wsi Augustowo"

Zawartość

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Nazwa projektu    

„Budowa składowiska odpadów stałych na gruntach wsi Augustowo”

Nazwa beneficjenta    

Miasto Bielsk Podlaski

Nazwa województwa    

podlaskie

Nazwa powiatu    

bielski

Nazwa programu     

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

Nazwa działania i priorytetu     

Działanie 1.2: Infrastruktura ochrony środowiska
Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności

Całkowita wartość projektu    4.550.706,97 PLN
Wartość wkładu Unii Europejskiej    3.245.846,99 PLN
Termin realizacji    21.10.2004 r. – 30.11.2005 r.

 

Opis projektu

  Inwestycja pod nazwą: „Budowa składowiska odpadów stałych na gruntach wsi Augustowo” wykonana została w celu ograniczenia ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb oraz poprawy stanu środowiska.
  Miasto Bielsk Podlaski do deponowania odpadów komunalnych wykorzystywało od 1988 roku wysypisko zlokalizowane w obrębie wsi Augustowo. Dowożone były na nie odpady komunalne z terenu miasta i gminy Bielsk Podlaski. Na terenie starego wysypiska zlokalizowana była tylko jedna kwatera. Nie stwierdzono dotychczas zanieczyszczenia wód gruntowych.
 W związku z tym, podjęto niezbędne kroki w celu budowy składowiska odpadów, które zostało zlokalizowane na gruntach wsi Augustowo, na działce obok dotychczas eksploatowanego składowiska.
  Podstawowe wyposażenie nowego składowiska stanowi kwatera dla odpadów komunalnych o powierzchni 2,3 ha i pojemności geometrycznej 106 400m3, zlokalizowana w zagłębieniu po byłym wyrobisku żwiru i piasku. Powierzchnia kwatery uszczelniona została:

 •     mineralną barierą izolacyjną z iłów o miąższości 60 cm,
 •     geomembraną PEHD grubości 2 mm,
 •     geosyntetyczną mata bentonitowa 5 000 g/m3.

  Pojemność eksploatacyjna składowiska wynosi 319 200 m3. Przewidywany okres użytkowania składowiska został określony na 10 lat od momentu oddania obiektu do użytku.

Składowisko posiada zaplecze w postaci:

 •     budynku biurowo-socjalnego,
 •     wagi samochodowej,
 •     pompowni odcieków,
 •     zbiornika odcieków,
 •     zbiornika p.poż.,
 •     brodzika dezynfekcyjnego,
 •     budynku garażowego dla sprzętu pracującego na składowisku,
 •     zbiornika ścieków sanitarnych,
 •     zbiornika na wodę do celów bytowo-gospodarczych
 •     placów składowych pod kontenery dla surowców i pojemników szczelnych.

  Infrastrukturę techniczną stanowią zewnętrzne sieci energetyczne, sieci wodno-kanalizacyjne, place i drogi, ogrodzenie terenu składowiska z pasem zieleni ochronnej.

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Bartłomiej

Jan

Filip

23

niedziela

styczeń 2022

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Styczeń 2022

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Video

Więcej filmów
Bielsk Podlaski - Podsumowanie roku 2019
Filmowe podsumowanie roku 2019 w Bielsku Podlaskim
Filmowe podsumowanie roku 2019 zaprezentowane podczas spotkania noworocznego Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego 16 stycznia 2020 r. Produkcja - TV Podlasie.
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Kwiecisty Bielsk Podlaski 2019
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę