Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Zawartość

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski – starosta bielski

Wiceprezes zarządu Związku Powiatów Polskich, członek: Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Stałej Konferencji Współpracy w Województwie Podlaskim, Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionalnego, Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Białymstoku. Prezes Chrześcijańsko-Demokratycznego Stowarzyszenia „Nasze Podlasie”, członek Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Rudka, członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.

W latach 1988-2000 pracował jako dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce. Czynny pracownik naukowy Politechniki Białostockiej. Pełnił funkcje: zastępcy dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska i Rolnictwa; prodziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska; kierownika Katedry Agrobiznesu. Jest promotorem ponad 200 prac magisterskich i inżynierskich. Posiada bogaty dorobek naukowy – opublikował ponad 50 prac z dziedziny ekonomii i zarządzania oraz finansów publicznych.

Pełnił funkcję eksperta w międzynarodowym projekcie pn.: „PI PWP Nowy model rekrutacji – partnerstwo na rynku pracy”, realizowanym we współpracy z Francją i Belgią.

Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności samorządowej. W latach 1998-2002 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Gminy Rudka. W 2002 roku uzyskał mandat radnego Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim i objął z wyboru funkcję starosty bielskiego, pełniąc ją do dnia dzisiejszego.

Realizuje zamierzenia służące rozwojowi lokalnemu i regionalnemu, m.in. jest inicjatorem utworzenia Bielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego, skupiającego samorządy gminne i powiatowe w celu efektywnego wykorzystania środków finansowych z Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Pod jego kierownictwem przekwalifikowano ponad 500 ha zalesionych gruntów rolnych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 oraz dokonano scalenia 2300 ha gruntów obiektu Andryjanki-Siekluki w gminie Boćki, zmodernizowano ponad 200 km dróg o wartości ok. 100 mln zł, wybudowano obiekty sportowe: halę w Rudce, boisko Orlik 2012 w Bielsku Podlaskim, halę przy I LO w Bielsku Podlaskim, przeprowadzono kompleksową termomodernizację budynków szkolnych, konsolidację placówek oświatowych, zaś kierunki kształcenia dostosowywane są do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Jego wieloletnią troską jest dbałość o politykę rynku pracy, czego efektem jest niska stopa bezrobocia w powiecie bielskim – 5,3% w 2018 r.

Wielokrotnie nagradzany za swoją działalność: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, odznaką Zasłużony Pracownik Rolnictwa, Srebrną Odznaką Zasłużony Białostocczyźnie, Złotą Odznaką Honorową Zrzeszenia LZS, Brązową Odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Odznaką Honorową Sybiraka, Nagrodą Ligi Krajowej im. Grzegorza Palki.

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Dominika

Norbert

Paulina

06

wtorek

czerwiec 2023

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Czerwiec 2023

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Video

Więcej filmów
Bielsk Podlaski - Podsumowanie roku 2019
Filmowe podsumowanie roku 2019 w Bielsku Podlaskim
Filmowe podsumowanie roku 2019 zaprezentowane podczas spotkania noworocznego Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego 16 stycznia 2020 r. Produkcja - TV Podlasie.
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Kwiecisty Bielsk Podlaski 2019
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę