Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Ks. Biskup dr Antoni Pacyfik Dydycz

Zawartość

Na podstawie § 8 ust. 2 Regulaminu stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/243/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Medalu „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski” ze zm. Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski przyznał 16 maja 2019 roku Jego Ekscelencji Ks. Biskupowi Dr. Antoniemu Pacyfikowi Dydyczowi Medal „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski” jako wyraz uznania za szczególne zasługi dla miasta Bielsk Podlaski.

Ks. Biskup dr Antoni Pacyfik Dydycz urodził się 24 sierpnia 1938 roku w Serpelicach, w powiecie Bialskim, w woj. lubelskim w domu Michała Dydycza i Janiny (z domu Adamiuk).

Po ukończeniu szkoły podstawowej w Serpelicach, uczył się przez dwa lata w Lublinie w Liceum im. Św. Stanisława Kostki, zwanym „Biskupiakiem”. Po drugiej klasie wstąpił
do Zakonu Kapucynów. Nowicjat odbywał w Nowym Mieście nad Pilicą.  W czasie obłóczyn zakonnych Antoni przyjął imię św. Pacyfika.

Po nowicjacie ukończył 10 i 11 klasę w gimnazjum tajnie prowadzonym przez Kapucynów w Nowym Mieście, zwanym Małym Seminarium Duchownym.  Eksternistyczny egzamin dojrzałości zdał w Krakowie, w Liceum im. Jana Kochanowskiego w 1957 roku. Studia filozoficzne odbył w Łomży w Studium Filozoficznym OO. Kapucynów. Śluby uroczyste złożył 26 sierpnia 1962 w Nowym Mieście. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1963 w Łomży. Następnie w latach 1964-1967 studiował na KUL socjologię i otrzymał magisterium na podstawie pracy „Społeczne uwarunkowania religii młodzieży z Technikum i Zasadniczej Szkoły, Technikum Elektronicznego, Spożywczego, i Przemysłowo- Pedagogicznego.

Ks. Biskup dr Antoni Pacyfik Dydycz posiada liczne publikacje. Opublikowano 8 pozycji z jego kazaniami i listami pasterskimi, tłumaczonych na różne języki m.in. „Z podlaskiej ziemi wezwany” o o. Honoracie.

10 lipca 1994 roku ks. Antoni Pacyfik Dydycz przyjął święcenia biskupie w Drohiczynie z rąk ks. abpa Józefa Kowalczyka, nuncjusza, w otoczeniu ks. abpa Francesco Gioia z Rzymu, ks. abpa Stanisława Szymeckiego, metropolity białostockiego, ks. abpa Świątka i 15 innych biskupów.

Ks. Biskup z wielką determinacją i zaangażowaniem działał na rzecz młodej diecezji, która składała się personalnie i terenowo z dwóch części. Pierwsza- to pińska, a druga – to siedlecka czyli podlaska. W dziedzinie personalnej ważne było scalenie duchowieństwa, ponieważ miało dwie tradycje. Dlatego już w pięć miesięcy został otwarty Synod Plenarny Diecezji pod kierownictwem ks. dr. kan. Andrzeja Dzięgi, pełniącego misję Oficjała Sądu Biskupiego.

Szybko nastąpiła reorganizacja dekanatów. Z czterech pińskich i czterech siedleckich z dodatkami, powstało 11 dekanatów. Wzrosła również liczba powołań. Wkrótce, gdyż w pięć lat po objęciu diecezji biskup musiał przygotować ją na przyjęcie Ojca Świętego, który przybył z wizytą 10 czerwca 1999 roku. Ks. Biskup przywitał Ojca Świętego na podlaskiej ziemi słowami: „Nie rodzi się tu bujnie pszenica stokrotna. Nie błyszczą tu hucelskie, podhalańskie hafty. Nie ma portów wspaniałych, węgla ani nafty” (Stanisław Baliński). Jest wszakże pewien sekret, który sprawia, że ta ziemia jest nam droga, a tym sekretem jest człowiek…”.

Przyjęcie w Drohiczynie Ojca Świętego znalazło poważne uznanie w całej Polsce. Miało charakter ekumeniczny. Wzięli w nim udział zwierzchnicy wyznań chrześcijańskich, judaizmu i islamu. 

W ciągu 20 lat swojej pracy jako biskupa ordynariusza w Diecezji Drohiczyńskiej, Ks. Biskup Antoni Dydycz bardzo często był obecny w Bielsku Podlaskim i starał się wychodzić naprzeciw wszelkim potrzebom zwłaszcza w kwestiach duchowych, ale też i w dziedzinie materialnej, spiesząc z pomocą i poradą.

Gorąco zajmował się budową kościoła pw. Miłosierdzia Bożego, następnie ten kościół konsekrował. Sama idea budowy tego kościoła pochodziła od biskupa, a mianowicie powołanie do istnienia kościoła św. Opatrzności z racji bliskości szpitala, tak by miejscowa i okoliczna ludność miała łatwiejszy dostęp, a chorzy mogli częściej korzystać z odwiedzin kapelana.

Trzeba też dodać, że wystarał się o  zezwolenie ze strony samorządu Gminy Orla na przebudowę drewnianego budynku starej szkoły na kaplicę. Ją także poświęcił Ks. Biskup Antoni Pacyfik Dydycz. Z błogosławieństwem biskupim śp. ks. prał. Wojciech Wasak wraz z wiernymi wybudował kaplicę w Hryniewiczach Małych, aby ułatwić miejscowej ludności uczestnictwo w życiu religijnym. Dotychczas bowiem musieli pokonywać odległość 9 km.

W swojej pracy duszpasterskiej Ks. Biskup Antoni Pacyfik Dydycz często odwiedzał Bielsk Podlaski. Trzykrotnie przeprowadził tzw. wizytację szkoły (szkoły średnie czterokrotnie, a nawet częściej z racji różnych uroczystości), szkoły podstawowe, przedszkola oraz szkoły zawodowe  i muzyczne.

Nie omijał przedstawicieli władz samorządowych, straży pożarnej oraz policji dzieląc się wrażliwością na bezpieczeństwo i opiekuńczość zwłaszcza w odniesieniu do biednych. Utrzymywał bliskie kontakty z ówczesnym ks. biskupem Grzegorzem (obecnie Arcybiskupem Bielskim) oraz innymi  duchownymi Cerkwi Prawosławnej.

Reaktywując, zlikwidowany w czasach PRL, Caritas przyczynił się do powstania centrum dla niepełnosprawnych i dzieci – mogących korzystać z pomieszczeń Caritasu w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Dom Caritasu w Bielsku Podlaskim zapewniał także posiłki dla osób znajdujących się w trudnych okolicznościach – zdrowotnych lub materialnych.

Ks. Biskup, w miarę czasowych możliwości, chętnie też uczestniczył w różnych wydarzeniach państwowych, Bielskiego Domu Kultury oraz szkół. Nigdy nie zapominał o Chórze Polskiej Pieśni Narodowej. Dzięki życzliwej postawie ze strony kapłanów i mieszkańców Bielska Podlaskiego czuł się dobrze i chętnie wychodził naprzeciw wszelkim potrzebom. Cieszył się i błogosławił urządzenie kaplicy w szpitalu powiatowym w Bielsku Podlaskim oraz nowe zaopatrzenie w aparatury szpitalne.

 

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Bartłomiej

Jan

Filip

23

niedziela

styczeń 2022

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Styczeń 2022

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Video

Więcej filmów
Bielsk Podlaski - Podsumowanie roku 2019
Filmowe podsumowanie roku 2019 w Bielsku Podlaskim
Filmowe podsumowanie roku 2019 zaprezentowane podczas spotkania noworocznego Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego 16 stycznia 2020 r. Produkcja - TV Podlasie.
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Kwiecisty Bielsk Podlaski 2019
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę