Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Ogłoszenie dotyczące publicznego transportu zbiorowego

Zawartość

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

1. Podstawa prawna:

- art. 23 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1944);

- art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE. L. 2007.315.1 z 3.12.2007 r.).

2. Data publikacji ogłoszenia: 29 grudnia 2020r.

3. Nazwa i adres organizatora:

Miasto Bielsk Podlaski – reprezentowane przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, adres: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1.

4. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia: 

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1944) z podmiotem wewnętrznym w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE. L. 2007.315.1 z 3.12.2007 r.), powołanym do świadczenia usług w  zakresie publicznego transportu zbiorowego.

5. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:

Rodzaj transportu: przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych istniejących w dniu zawarcia umowy oraz utworzonych w okresie obowiązywania umowy na terenie Miasta Bielsk Podlaski i obszarze gminy, z którą Miasto Bielsk Podlaski zawarło lub zawrze porozumienie międzygminne o świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

6. Przewidywana data zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, termin rozpoczęcia świadczenia usług oraz przewidywany czas trwania umowy:

1) przewidywana data zawarcia umowy – listopad/grudzień 2021r.,

2) przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia usług – 1 styczeń 2022r.,

3) przewidywany czas trwania umowy –10 lat.

7. Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. – o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2020r., poz. 1944), zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

8. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

a) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do),,

b) Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/

c) Strona internetowa organizatora: www.umbielskpodlaski.pl

d) Tablica informacyjna: ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

Burmistrz Miasta
Jarosław Borowski

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Hilary

Franciszek

Ksawery

03

niedziela

grudzień 2023

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Grudzień 2023

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Video

Więcej filmów
Bielsk Podlaski - Podsumowanie roku 2019
Filmowe podsumowanie roku 2019 w Bielsku Podlaskim
Filmowe podsumowanie roku 2019 zaprezentowane podczas spotkania noworocznego Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego 16 stycznia 2020 r. Produkcja - TV Podlasie.
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Kwiecisty Bielsk Podlaski 2019
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę