Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów 2021

Zawartość

27 stycznia 2021 roku, na podstawie artykułu 24 ustęp 1 punkt 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku (Dziennik Ustaw pozycja 1775, z późniejszymi zmianami) — zwanym dalej NSP 2021 — Pan Jarosław Borowski, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski — Gminny Komisarz Spisowy w Bielsku Podlaskim — ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego — NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku, według stanu na dzień 31 marca 2021 roku, godzina 24:00.

Termin składania ofert: 1 lutego 2021 — 9 lutego 2021 roku. (Termin przedłużony do 16 lutego 2021 roku; informacja o przedłużeniu terminu)

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;

2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;

3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, na przykład gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (na przykład w przypadku rezygnacji, zachorowań i tym podobnych) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać (druk do pobrania — plik docx):

1. Zgłoszenie zawierające:

 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. data urodzenia,
 3. adres zamieszkania,
 4. numer telefonu,
 5. adres e-mail.

2. Oświadczenie zawierające informację o:

 1. posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 2. korzystaniu z pełni praw obywatelskich,
 3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 4. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
 5. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
 6. zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu naboru na stanowisko rachmistrza spisowego,
 7. o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert:

1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: um@bielsk-podlaski.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:

 1. w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera — data dostarczenia do urzędu,
 2. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
 3. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
 4. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.

2. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Bielsku Podlaskim – nr tel. 690607825 lub 690607814 e-mail: um@bielsk-podlaski.pl.

Gminny Komisarz Spisowy
Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
Jarosław Borowski

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Kinga

Krystyna

Michalina

24

środa

lipiec 2024

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Lipiec 2024

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Video

Więcej filmów
Bielsk Podlaski - Podsumowanie roku 2019
Filmowe podsumowanie roku 2019 w Bielsku Podlaskim
Filmowe podsumowanie roku 2019 zaprezentowane podczas spotkania noworocznego Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego 16 stycznia 2020 r. Produkcja - TV Podlasie.
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Kwiecisty Bielsk Podlaski 2019
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę