Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Pan Jan Mikołuszko

Zawartość

Rada Miasta Bielsk Podlaski Uchwałą Nr XXXI/201/13 z dnia 30 kwietnia 2013 roku nadała Panu Janowi Mikołuszko tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bielsk Podlaski jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania.

Pan Jan Mikołuszko urodził się 15 lipca 1950 roku w miejscowości Bierwicha, powiat sokólski. Po ukończeniu studiów w roku 1973 podjął pracę w Bielsko-Podlaskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Bielsku Podlaskim na stanowisku kierownika budowy, a od 1976 r. pracował jako dyrektor PBRol w Bielsku Podlaskim. W 1990 r. doprowadził do pierwszej w województwie i w branży budowlanej prywatyzacji firmy Unibud (dawny PBRol) przez spółkę pracowniczą. Od tego roku, w wyniku prywatyzacji spółki stał się Prezesem firmy Unibud SA. W okresie 1990-1993 przyczynił się do całkowitej zmiany segmentu działalności firmy z budownictwa rolniczego na budownictwo ogólne i wprowadził spółkę Unibud na rynek warszawski mieszkaniowy oraz na eksportowe rynki wschodnie (dawny ZSSR). W roku 1997 r. dzięki determinacji Pana Jana Mikołuszko nastąpił debiut giełdowy spółki Unibud SA na parkiecie podstawowym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, Lata 1997-1998 to okres utworzenia holdingu firm wokół Unibud SA, zaś w roku 1999 z firm Unibud SA, Budimex Warszawa SA i część Budimex'u SA nastąpiło utworzenie nowej Spółki Budimex Unibud SA z siedzibą w Warszawie. Pod względem wielkości sprzedaży w 2001 r. spółka znajdowała się na 7 miejscu w kraju w rankingu firm budowlanych.

Od roku 2002 Pan Jan Mikołuszko piastował stanowisko wiceprezesa firmy Budimex Dromex w Warszawie. W roku 2003 nastąpił powrót do korzeni, gdzie Pan Jan Mikołuszko, jako współwłaściciel podjął się kierowania spółką Unibud BEP w Bielsku Podlaskim. Kolejne lata 2003-2005 to okres stabilizacji kadrowej i rynkowej spółki oraz wypracowanie przez Jana Mikołuszko nowej strategii zarządzania oraz trzykrotne powiększenie sprzedaży. W roku 2008 Pan Jan Mikołuszko wprowadził spółkę Unibep (dawny Unibud BEP) na Warszawką Giełdę Papierów Wartościowych, która do dziś pozostaje na niej, jako nieliczna w województwie podlaskim. Rok 2009 to czas uruchomienia pod kierownictwem Pana Jana Mikołuszko fabryki domów modułowych, natomiast lata 2009-2010 to utworzenie segmentu drogowego z firm: Makbud Łomża i Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim. Lata 2004 - 2012 to okres rozwoju rynków eksportowych w Rosji, Norwegii i na Białorusi. Profesjonalne zarządzanie, nowe wyzwania i podejmowane inicjatywy przez Pana Jana Mikołuszko przyczyniły się do tego, że spółka Unibep działa obecnie w pięciusegmentach: budownictwa kubaturowego w kraju, w eksporcie w Rosji i innych krajach wschodnich, działalności deweloperskiej w Warszawie, inwestycjach w segmencie drogowym i produkcji domów modułowych na rynek norweski. Niezwykle budujące jest to, że dzięki takim ludziom jak Pan Jan Mikołuszko, nieustannie podnoszącym poprzeczkę w swoich działaniach, mieszkańcy Bielska Podlaskiego mają zapewnioną pracę, nie tylko na bielskim rynku, ale i w innych miastach naszego kraju jak i poza jego granicami. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Pan Jan Mikołuszko nie poprzestaje na laurach lecz nieustannie dąży do uzyskania jak najwyższej jakości oferowanych przez swoją firmę produktów, a za cel stawia sobie to, aby ich jakość była na najwyższym europejskim poziomie.

Działalność Pana Jana Mikołuszko i Jego zaangażowanie w rozwój bielskiej spółki Unibep w sposób niewymierny przekłada się na ogromną promocję miasta Bielsk Podlaski. Pan Jan Mikołuszko dzięki ogromnej determinacji i konsekwencji w działaniu buduje nie tylko własne przedsiębiorstwo, ale również wizerunek gospodarczy miasta Bielsk Podlaski. Jest on znakomitym ambasadorem naszego miasta, które godnie reprezentuje w kraju jak i poza jego granicami. Ogromny trud Pana Jana Mikołuszko włożony w budowanie i rozwój firmy Unibep, realizację kontraktów budowlanych na rynkach krajowych i zagranicznych oraz zarządzanie firmą w coraz trudniejszych czasach było i jest nie lada wyzwaniem. Jednak wszystkie wysiłki niewątpliwie sprowadzają się do tego, że Unibep jest marką solidności, rozpoznawaną w naszym kraju jak i poza granicami, co niewątpliwie w branży budowlanej jest bardzo istotne i ważne, Dzięki takim firmom jak Unibep, Bielsk Podlaski ma wiodącą pozycję w województwie, co pozwala stwierdzić, że jest też silnym ośrodkiem do prowadzenia działalności gospodarczej.

Mówiąc o osobie Pana Jana Mikołuszko nie można zapomnieć o Jego wkładzie pracy włożonym na rzecz bielskiej społeczności poprzez pracę w Miejskiej Radzie Narodowej w Bielsku Podlaskim. W okresie od 29 czerwca 1988 r. do 27 maja 1990 r. był Przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej w Bielsku Podlaskim. Pan Jan Mikołuszko poprzez swą kilkudziesięcioletnią pracę na rzecz mieszkańców naszego miasta i regionu stał się osobą ogromnie szanowaną i cenioną w lokalnej społeczności. Dostrzega On potrzeby ważne dla otoczenia, w którym funkcjonuje. Firma Unibep wspiera kulturę i sztukę, prowadzi szeroko zakrojoną edukację finansową, a także rozwija działalność charytatywną. Działania społeczne prowadzone są przez firmę zarówno w skali ogólnopolskiej, ale przede wszystkim lokalnej, głównie na terenie woj. podlaskiego. Jednak inicjatywy kierowane są naprzeciw potrzebom społeczności znajdującej się w najbliższym otoczeniu firmy. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Pana Jana Mikołuszko w pomoc charytatywną spółka Unibep w roku 2010 została wyróżniona tytułem Firma Dobrze Widziana za najlepszy wizerunek w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie podlaskim. Przyznanie tytułu Firmy Dobrze Widzianej jest wyrazem uznania podziękowania jej kierownictwu i pracownikom za zaangażowanie społeczne i realizowanie idei odpowiedzialności społecznej biznesu. W roku 2010 dzięki zaangażowaniu w działalność społeczną Unibep doceniono w rankingu Superfirmy, gdzie kryterium oceniania było zaangażowanie firmy w działalność społeczną, zarządzanie zasobami ludzkimi (dbanie o swoich pracowników, stosowanie elastycznego czasu pracy) oraz wyniki finansowe. Business Center Club doceniło indywidualną działalność Pana Jana Mikołuszko zgodną z ideą odpowiedzialności społecznej odznaczając prezesa Medalem Solidarności Społecznej, za zaangażowanie społeczne, pomaganie potrzebującym, propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu CSR oraz budowanie solidarności społecznej.

Podczas prezesury Pana Jana Mikołuszko spółka Unibep prowadzi szereg działań pomocowych, wśród których znajdują się projekty długoletnie, które firma prowadzi rokrocznie od wielu lat jak i jednostkowe przypadki wsparcia finansowego. Do najważniejszych działań długookresowych można zaliczyć współpracę z lokalnymi podmiotami jak Bielski Dom Kultury, Bielskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Amazonki w Bielsku Podlaskim, czy też miejscowymi jednostkami religijnymi. Firma w ramach możliwości wspiera również rozwój sportu w regionie partnerując lokalnym klubom sportowym, tak dużym jak TUR Bielsk Podlaski, ale też i małym jak Bielski Klub Pływacki Wodnik. Sponsoringiem i działalnością charytatywną firma Unibep dzięki przychylności Pana Jana Mikoluszko obejmuje niezwykle dużą liczbę podmiotów, których wyliczyć nie sposób. To dzięki pomocy finansowej i rzeczowej przekazywanej dla szkół, przedszkoli, na organizację wielu imprez kulturalnych i sportowych było możliwe zorganizowanie wielu wydarzeń kulturalnych, w których każdy z naszych mieszkańców znalazł coś dla siebie. Dzięki pomocy Pana Jana Mikołuszko wielu sportowców mogło zdobywać laury i medale na arenach regionu i kraju oraz poza jego granicami czyniąc z Bielska Podlaskiego miasto znane i podziwiane. Pan Jan Mikołuszko otrzymał w swej karierze szereg odznaczeń i medali, w tym m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Brązową Odznakę im. Janka Krasickiego, brązowy Krzyż Zasługi, Zasłużony Pracownik Rolnictwa, Złotą Odznakę OHP, Srebrny Medal Za zasługi dla LOK, Medal 40-lecia, Srebrną Odznakę CZSBM, Srebrną Odznakę Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Srebrną Odznakę FNSZZ Pracowników Budowlanych, Srebrną Odznakę W służbie penitencjarnej, za zasługi dla oświaty, Srebrny Krzyż Zasługi, czy też Złoty Krzyż Zasługi. Dzięki determinacji w działaniu, właściwym i rozsądnym decyzjom firma Unibep pod kierownictwem Pana Jana Mikołuszko znalazła się wśród laureatów rankingu przeprowadzonego w roku 2012 pn. Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw 2011. Jest to ranking największych i najlepszych firm pod względem przychodów z naszego regionu przedstawiającym liderów podlaskiego biznesu oraz ich osiągnięcia. W rankingu tym Pan Jan Mikołuszko został wybrany Menedżerem roku 2011. W roku 2012 Pan Jan Mikołuszko otrzymał tytuł Osobowość Roku 2012 w konkursie Złote Klucze, którego ideą jest nagradzanie i promowanie wyjątkowych i nieprzeciętnych ludzi, którzy swoją pracą i prestiżem udowadniają, że są dumą Podlasia i godnie reprezentują jego region. Dotychczasowa działalność Pana Jana Mikołuszko jest wystarczającym argumentem za przyznaniem Mu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bielsk Podlaski. W tym roku przypada jubileusz czterdziestolecia pracy zawodowej Pana Jan Mikołuszko i 10. rocznica pracy na stanowisku Prezesa spółki Unibep SA.

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Alina

Aneta

Justyna

16

niedziela

czerwiec 2024

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Czerwiec 2024

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Video

Więcej filmów
Bielsk Podlaski - Podsumowanie roku 2019
Filmowe podsumowanie roku 2019 w Bielsku Podlaskim
Filmowe podsumowanie roku 2019 zaprezentowane podczas spotkania noworocznego Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego 16 stycznia 2020 r. Produkcja - TV Podlasie.
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Kwiecisty Bielsk Podlaski 2019
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę