Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I-III we wszystkich Szkołach Podstawowych w Bielsku Podlaskim.

Zawartość

 logo EFS

Nazwa projektu:

"Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I-III we wszystkich Szkołach Podstawowych w Bielsku Podlaskim"

Nazwa beneficjenta:

Miasto Bielsk Podlaski

Nazwa województwa:

podlaskie

Nazwa powiatu:

bielski

Nazwa programu:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013

Nazwa priorytetu i działania:

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1 - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Całkowita wartość projektu:

280 661,89 PLN

Wartość wkładu Unii Europejskiej:

238 562,60 PLN

Wartość dotacji celowej z budżetu krajowego:

42 099,29 PLN

Czas trwania projektu:

01.03.2011 r. - 30.06.2012 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

9 lutego 2011 r.

Opis projektu

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski.

W szkołach podstawowych na terenie naszego miasta, a mianowicie w:
     1. Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim,
    2. Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim,
    3. Szkole Podstawowej Nr 3 z Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim,
    4. Szkole Podstawowej Nr 4 z Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim,

realizowane są zajęcia pozalekcyjne:

    a.   dla dzieci z trudnościami i zaburzeniami:

        - w zdobywaniu umiejętności polonistycznych,
        - w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
        - w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
        - w rozwoju mowy (logopedyczne),
        - w komunikacji społecznej (socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne),
        - wad postawy (gimnastyka korekcyjna),specjalistyczne zajęcia terapeutyczne jak: kinezjologia, terapia sztuką, biblioterapia,

   b.    zajęcia rozwijające zainteresowania:
     - szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, ekologiczno-przyrodniczych, polonistycznych, matematycznych, przyrodniczych, muzycznych, edukacji artystycznej, zajęcia z języka angielskiego i zajęcia komputerowe.

W projekcie uczestniczy 339 uczniów i uczennic z klas I-III co stanowi 51% wszystkich uczniów z klas I-III szkół podstawowych.

W ramach projektu ze środków EFS zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, przez co została wzbogacona baza dydaktyczna poszczególnych szkół biorących udział w projekcie.

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Klara

Julian

Lech

12

piątek

sierpień 2022

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Sierpień 2022

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Video

Więcej filmów
Bielsk Podlaski - Podsumowanie roku 2019
Filmowe podsumowanie roku 2019 w Bielsku Podlaskim
Filmowe podsumowanie roku 2019 zaprezentowane podczas spotkania noworocznego Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego 16 stycznia 2020 r. Produkcja - TV Podlasie.
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Kwiecisty Bielsk Podlaski 2019
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę