Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podl.

Zawartość

Zakończono realizację projektu „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim”

W 2017 roku Miasto Bielsk Podlaski rozpoczęło realizację projektu pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. We wrześniu 2018 r. nastąpiło zakończenie realizacji inwestycji i w dniu 14.09.2018 r. odebrano ostatni z termomodernizowanych budynków.

Zgodnie z założeniami projektu wykonano roboty budowlane na czterech obiektach:

1. Przedszkole nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim, mieszczące się przy ul. Kościuszki 16;

prace obejmowały:

 • termomodernizacja budynku przedszkola wraz z wymianą instalacji: c.o., c.w.u., instalacji elektrycznej oświetleniowej i instalacji odgromowej,
 • budynek gospodarczy,
 • wiata,
 • zagospodarowanie terenu.

2. Przedszkole nr 7 Kubusia Puchatka w Bielsku Podlaskim, mieszczące się przy ul. Kazanowskiego 2a;

prace obejmowały:

 • termomodernizacja budynku przedszkola wraz z wymianą instalacji: c.o., instalacji elektrycznej oświetleniowej i instalacji odgromowej, drenaż zewnętrzny opaskowy, kanalizacja deszczowa zewnętrzna i wewnętrzna (leżaki), kanalizacja sanitarna zewnętrzna i wewnętrzna (leżaki),
 • zagospodarowanie terenu.

3. Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim, mieszcząca się przy ul. Poniatowskiego 9;

prace obejmowały:

 • termomodernizacja budynku dydaktycznego szkoły, sali gimnastycznej i łącznika, wymiana instalacji c.o. i c.w.u. wraz z podgrzewaczami wody, wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej i instalacji odgromowej.

4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, mieszcząca się przy ul. Mickiewicza 126;

prace obejmowały:

 • termomodernizacja budynku szkoły wraz z wymianą instalacji: c.o., c.w.u., instalacji elektrycznej oświetleniowej i instalacji odgromowej,
 • zagospodarowanie terenu.

Koszty projektu wyniosły:

 • całkowita wartość projektu: 7 874 979,62 PLN,
 • całkowite wydatki kwalifikowalne: 6 457 946,28 PLN,
 • współfinansowanie UE: 4 197 665,05 PLN.

Wydatki kwalifikowalne projektu zostały sfinansowane w 65% ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Budynek Przedszkola nr 5 przed termomodernizacją:

 

 Budynek Przedszkola nr 5 po termomodernizacji:

 

 

Budynek Przedszkola nr 7 przed termomodernizacją: